Επιλογή Άρθρων / Κεφαλαίων σε Βιβλία

  • Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία: Θεωρητικό Πλαίσιο και Μέθοδος εφαρμογής», Εκπαίδευση Ενηλίκων, τ. 19: 2010, σσ. 9-13
  • Transformative Learning in Europe: An overview of the Theoretical Perspectives, (στο κείμενο που θα κατεβάσετε εδώ βασίστηκε το κεφάλαιο στο βιβλίο Τransformative Learning in Europe: An overview of the Theoretical Perspectives των E. Taylor & P. Cranton (Επιμ) (2012), The Handbook of Transformative Learning: Theory, Research and Practice. San Francisco: Jossey-Bass, pp. 289-303.)