Ομιλίες / Σεμινάρια

"Νόμος & Πράξη" - 19.4.2016 - Web Exclusive


 
 

Συνάντηση : Αλέξης Κόκκος (Εκπαίδευση Μέσα από τις Τέχνες) (04/03/2017)


 
 

Παρουσίαση στην 9η Διεθνή Συνδιάσκεψη για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση.


Τίτλος παρουσίασης:


«Divergence and convergence in transformative learning: insights from the “Old Continent” and the “New World"» (μαζί με τον Γ. Κουλαουζίδη), 28/5/2011
 
 

Ανακοίνωση με τίτλο: "Transformative Learning through Aesthetic Experience", στην ανοικτή εκδήλωση "Recent Developments in the Field of Transformative Learning Theory: An International Panel", New York Univerisity, 8/4/2010


Στο πάνελ συμμετέχουν οι: John Dirkx, Victoria Marsick, Ed Taylor.
Συντονισμός: Michel Alhadeff-Jones
Παρίσταται ο Jack Mezirow, θεμελιωτής της θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης.

Μέρος Πρώτο, Παρουσιάσεις


Μέρος Δεύτερο, Συζήτηση


Εισαγωγική Ομιλία στην 8η Διεθνή Συνδιάσκεψη για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση,


Βερμούδες, 18/11/2009

Εισαγωγική Ομιλία στην 8η Διεθνή Συνδιάσκεψη για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση,


Βερμούδες, 18/11/2009